loading

Obavijest o pripajanju društva PSC SLAVONIJA d.o.o. društvu PSC OSIJEK d.o.o.


Radi poslovnih razloga i racionalizacije troškova poslovanja, obavještavamo kupce, dobavljače i ostale poslovne partnere da je dana 01.03.2019. sklopljen ugovor o pripajanju društva PSC SLAVONIJA d.o.o., Osijek, Sv. L. B. Mandića 113, OIB: 61165982836, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030110140, koje se kao pripojeno društvo, pripaja društvu PSC OSIJEK d.o.o., Osijek, Sv. L. B. Mandića 113, OIB: 84108719021, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030048053, kao Društvu preuzimatelju.

Trgovački sud u Osijeku je rješenjima br. Tt-19/1729-2 i Tt-19/1731-2 od dana 01.04.2019. upisao u sudski registar činjenicu pripajanja.

Danom upisa pripajanja, tj. 01.04.2019. društvo PSC SLAVONIJA d.o.o., kao pripojeno društvo, prestalo je postojati, a društvo PSC OSIJEK d.o.o. kao društvo preuzimatelj nastavlja svoje poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama, a ujedno kao univerzalni pravni slijednik pripojenog društva preuzima na sebe svu imovinu i sva prava i obveze društva PSC SLAVONIJA d.o.o.

Pripojeno društvo, PSC SLAVONIJA d.o.o., prenosi na društvo preuzimatelja, PSC OSIJEK d.o.o., svu svoju imovinu u cijelosti sa svim pravima i obvezama sa stanjem na dan upisa pripajanja u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku, tj. 01.04.2019. Društvo preuzimatelj, PSC OSIJEK d.o.o., preuzima sve poslovne funkcije (pravne, računovodstvene, prateće i sl.) te sve pravne odnose, svu imovinu i obveze pripojenog društva na dan 01.04.2019.

Sukladno članku 539. Zakona o trgovačkim društvima, u društvu PSC OSIJEK d.o.o., kao društvu preuzimatelju neće doći do povećanja temeljnog kapitala za iznos temeljnog kapitala društva PSC SLAVONIJA d.o.o. i provođenjem pripajanja ne dira se u nominalne iznose postojećih poslovnih udjela članova društva u društvu preuzimatelju.

Vjerovnicima društva PSC SLAVONIJA d.o.o. kao pripojenog društva koji se jave u roku od šest mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano pripojeno društvo, a koji ne mogu tražiti da im se podmire potraživanja, PSC OSIJEK d.o.o. kao društvo preuzimatelj obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja pod uvjetima propisanim člankom 542. Zakona o trgovačkim društvima.

Ova obavijest dostavit će se poslovnim partnerima i bit će objavljena na internetskoj stranici društva PSC OSIJEK d.o.o. – http://psc-osijek.hr.

Idite na vrh